Prodaja gumenih transportnih traka

EP standardne anti-abrazivne trake

Najčešće korištene gumene trake su standardne EP antiabrazivne trake sa tri ili četiri tekstilna platna.
To su trake najraširenije primjene: u kamenolomima, šljunčarama, lukama, tvornicama cementa, vapna, i općenito na transportu i separaciji sipkih materijala.


Metso Minerals EP tekstilne trake su napravljene za transport visoko abrazivnih materijala kao kamenje, ugljen, pijesak itd.. guma je antistatična, antiabrazivna i elektro neprovodnjiva a platna su dizajnirana tako da osiguraju elastičnost pri udarima i čvrstoću i do 25% veću od normirane! Sve trake su izrađene po ISO i DIN standardima te imaju gumom zalivene rubove.

Na lageru uvijek držimo transportne trake sa tri tekstilna platna:
- EP400/3 4+2 od širine 500mm do 1400 te
- EP630/ 6+2 od širine B=800 do 1200mm.


Standardne trake na lageru:
Naziv i čvrstoća Gornji sloj gume [mm] Donji sloj gume [mm] Broj platana Kvalitet Debljina Težina [Kg/m2] Širina [mm] Rok isporuke
EP400/3 423Y9 mm 10.40500Sa lagera
EP400/3 423Y9 mm 10.40650Sa lagera
EP400/3 423Y9 mm10.40800Sa lagera
EP400/3 423Y9 mm10.401000Sa lagera
EP400/3 423Y9 mm10.401200Sa lagera
EP400/3423Y9 mm10.401400Sa lagera
EP630/4624Y12 mm14.10800Sa lagera
EP630/4624Y12 mm14.101000Sa lagera
EP630/4624Y12 mm14.101200Sa lagera

Temperaturne trake

Temperaturne trake namijenjene su za transport vrućeg materijala stalne temperature od 130°C do190°C sa maksimalnim kratkotrajnom temperaturo do 250°C. Najčešću primjenu imaju u tvornicama cementa, čeličanama, termo elektranama, a namijenjene su za transport klinkera, sirovine, ugljena, šljake, pepela, pijeska i metalnih dijelova. Osim temperaturno otpornih traka postoje i vatrootporne ili samogaseće trake. Prekidna čvrstoća ovih traka može biti: EP315/2, EP400/3 ili EP630/4.
 
Sve trake se proizvode sa tekstilnim EP platnima a Retardant Super ima tri tekstilna platna i čeličnu žicu kao zaštitu platana.
 
Naziv trake Trajna temperatura Max. povremena temperatura
TERMO130150
HIGH HEAT170190
RETARDANT K190250
RETARDANT SUPER190250
 

Armidne trake

Armidne trake su gumene transportne trake sa armidnim platnima koja su lagana kao tekstil a snažna kao čelik, te sa minimalnim istezanjem tijekom rada. Posebno su izdržljive na temperaturu i kemikalije.
Prednost ovih traka je i manja težina te velika prekidna čvrstoća od 630 do 2500N/mm što omogućava rad u iznimno teškim uvjetima.
 

STEALCORD -trake sa čeličnim sajlama


Metso Minerals gumene trake sa čeličnim sajlama posebno su dizajnirane trake i predstavljaju svjetski vrhunac u izradi transportnih traka. Dva su osnovna tipa trake:

- STX tip sa uzdužnim čeličnim sajlama i poprečnim armidnim platnima.
- STW tip sa uzdužnim i poprečnim čeličnim sajlama.

S obzirom na način pletenja sajli i vrsti gume određuje se različita čvrstoća, elastičnost i otpornost na udarce i istezanja. Stoga ove trake nalaze primjenu u svim radnim uvjetima.

Primjenjive su:

- za standardne abrazivne materijale,
- za izrazito abrazivne praškaste materijale,
- za transport izrazito oštrih i velikih komada materija,
- za sijačice i drobilice,
- kao uljno otporne trake,
- kao trake otporne na temperaturu,
- kao samogasive trake ili
- kao trake za elevatore i Flexowelle…

Posebnost ove trake je velika prekidna čvrstoća od 500N/mm pa čak do 3150N/mm a istovremeno mogućnost rada sa bubnjevima malih promjera.
 

FLEXOVEL elevatorske trake za transport materijala do 90°

FLEXOWELL trake su posebne trake namijenjene za transport velikih količina materijala dimenzije od 0 do 400mm u svim smjerovim: vodoravno, horizontalno ili pod bilo kojim kutem od 0° do 90°. Jedna ovakva trake može prenositi materijal u visinu do 500m. U radu može poprimati različite oblike: S, L, I, O ili se rotirati za 180°.

Traka se sastoji od bazne trake koja za razliku od ostalih proizvođača kod METSO MINERLSA nije od standardne EP trake već od XOE ili XST trake, izrazito otporna na istezanja kako uzdužna tako i poprečna. Poprečna i uzdužna rebra se spajaju postupkom hladne vulkanizacije, a zatim uvršćuje vijcima te sadrže tekstilna ojačanja kako bi pospješila izdržljivost i dugotrajnost trake.

Ova traka se najčešće primjenjuje za pretovar ugljena, cementa, željezne rude, ukrcaj i iskrca brodova, pretovar u silosima ili jednostavno na horizontalnim traka-vagama.

Ova traka se može proizvesti i u posebnoj verziji kao "pocket lift" sa gumenim džepovima ili u verziji bez bočnih i poprečnih guma već sa metalnim koficama.
 

CHEVRON-ESCORT trake za nagib 18°-45°

Eskort trake se koriste za transport materijala pod kutom od 18° do 45° te se odabiru ovisno o nasipnoj promjeru materijala i o stupnju uspona transportera. Za kutove veće od 45° preporuča se FLEXOWELL traka. U praviliu se ove trake proizvode jednako kao EP250/2 ili EP400/3 ali sa dodatnim U ili V profilima.

Na tržištu postoji veliki broj različito dizajnirani eskort traka stoga je potrebno dobro izmjeriti širinu trake i rebara prije narudžbe ili montaže.


Poseban segment eskort traka su tzv.Profilirane trake. Profilirane trake su dizajnirane posebno za transport raznih vrsta drva, trupaca, piljevine pod kutom od 0° do 30°.
Metso Minerals proizvodi četiri tipa ovih trka: NASTA, NAPPULA, RIPA i PYRAMID.
 

ANTI OIL - trake otporne na kemikalije

Uljno otporne trake se najčešće koriste u prehrambenoj i drvnoj industriji. To su posebno izrađene trake izrađene od gume i platana otpornih na visoko agresivna ulja. Postoji pet tipova uljno otpornih traka:

- ANTIOIL G je traka dizajnirana za upotrebu kod pojave visoko agresivnih mineralnih ulja.

- TRELEX oil-resistant type GP je traka koja se koristi u pilanama i tvornicama papira, te je posebno pogodna kod ulja biljnog podrijetla i gnojiva.

- PITCH&PINE GPP je traka koja se najčešće korist za transport drvenih komada-cjepanica. Trake je otporna i na ulja i na smolu.

- TRELEX XP3 je uljno otporna traka posebne svijetle boje kako bi se naglasio kontrast u odnosu na drvo koje prevozi.

Izrazito je otporna na udarce jer je ojačana sa 4 ili sa 6 platana.

- GAK Belts je traka koja se koristi na mjestima gdje postoji opasnost od eksplozije kao u silosima ili u transportu šećera.

Traka je otporna na ulje, masti, vatru te je antistatična. Napravljen je prema standardu ISO284 ili ISO340.
 

PIPE TUBE - FLEXOPIPE trake za cijevne transportere

Zatvoreni transport materijala je izvrtan i ekološki najprihvatljiviji način transporta materijala. Stoga ne ćudi sve veće zanimanje kupaca za ovaj inovativni projekt nazvan FLEXOPIPE.

Prednosti ovakvog zatvorenog transporta materijala su:

- mogućnost transporta materijala pod vodoravnim i okomitim kutom, doslovno u svim smjerovima, između radnih jedinica i izbjegavajući konfiguraciju terena
- materijal je zaštićen od kiše, snijega, vjetra te se razina prašine i gubitka materijal svodi na nulu, što je posebno važno kod praškastih materijala.
- mogućnost povezivanja više jedinica s obzirom da se traka u svom radu može otvarati i zatvarati na točno predviđenim mjestima.
- smanjeni troškovi održavanja,
- smanjena razina buke. Itd.

Ukoliko ste zainteresirani za ovakav transporter slobodno nas kontaktirajte i naši inženjeri će doći premjeriti stanje i predložiti kvalitetno i dugotrajno rješenje.
 
 
Kontakt
Mario Kojundžić
Tel:021/382-438 lokal 5.
Fax:021/382-439
Gsm:098/360-934
Email:eurotim@st.t-com.hr