English Hrvatski Deutsch
O nama | Kontakti | Certifikati | Javna Nabava
 
 

Metalni kontejneri Podzemni spremnici

 
Kao poseban projekt tvrtka je 2007.g lansirala na tržište novi proizvod - podzemni spremnik za otpad. Ovaj proizvod razvijen je u tri inačice, sa dva, tri ili 4 podzemna spremnika.

Glavne prednosti ovog proizvoda su u tome da koristi standardne 1100 litarske kontejner koji su ukopani, a na površini su vidljivi mali koševi. Na taj način izbjegnuto je prekopavanje smeća, izbjegnut je smrad iz kontejnera, izbjegnuto je pomicanje kontejnera zbog vjetra ili ljudskog faktora izbjegnuto je paljenje kontejnera te pretrpavanje glomaznim otpadom.

Ovo je ujedno i jedino rješenje za prikupljanje reciklažnog otpada, kao što je papir, pet ambalaža, bez mogućnosti vandaliziranja kontejnera.

Od svih prednosti ovog proizvoda daleko najvažnija je mogućnost odlaganja otpada na najfrekventnijim i najljepšim dijelovima grada kao što su trgovi, šetnice, riva itd a da je kontejner skriven i uklopljen u prostor.

Kod prikupljanja otpada koriste se isti kamioni kojima se i do sada prikupljao otpad, samo se ugrađuje gumena hidraulična cijev i radom motora hidraulika podiže kontejnere.
NOVO: Sukladno uredbi o odvojenom prikupljanju otpada putem zelenih otoka, prilagodili smo i naš proizvod, podzemni kontejner, da ima funkciju zelenog otoka. Naime, sada proizvodimo nadzemne koševe na način da su otvori tipizirani za različite vrste otpada. Papir, plastika, staklo, metal i tekstil.

Zagreb
Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

Pag (OTPADOMJER)
Pag Otpadomjer Pag Otpadomjer Pag Otpadomjer Pag Otpadomjer
Na području grada Paga ugrađeno je 14 podzemnih kontejnera koji na sebi imaju ugrađene otpadomjere od 17 litara. Sustav je započeo sa radom sa 01.03.2017. Rezultat ugradnje je:
- Da kućanstva imaju nižu cijenu računa sada nego prije ugradnje otpadomjera.
- Da građani koji ne borave cijelu godinu na Pagu plaćaju smeće samo kada ga stvarno i bacaju (osim nužnog paušala)
- Da je postotak odvajanja otpada značajno porastao u kratkom periodu.
- Da je sustav naplate pravedniji i transparentniji jer svaki građanin ali i komunalno društvo na internetu mogu provjeriti kada i koliko je smeća tko bacio. Te koju vrstu.
- Samim time gradani koji recikliraju imaji i popust na osnovnu cijenu iz ugovora.

U konačnici gradski deponij se popunjava puno sporije a komunalno društvo može prodavati smeće kao sekundarnu sirovinu.

Komiža
Komiza Komiza Komiza Komiza Komiza Komiza Komiza Komiza Komiza Komiza Komiza Komiza Komiza Komiza

Vis
Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis Vis

Slano, Dubrovnik
Slano, Dubrovnik Slano, Dubrovnik Slano, Dubrovnik Slano, Dubrovnik Slano, Dubrovnik Slano, Dubrovnik Slano, Dubrovnik Slano, Dubrovnik Slano, Dubrovnik Slano, Dubrovnik

Rumunjska/Romania - 80 pcs.
Romania 80 pcs. Romania 80 pcs.

Split - Blatine Škrape - 1
Split - Blatine Škrape - 1 Split - Blatine Škrape - 1 Split - Blatine Škrape - 1 Split - Blatine Škrape - 1 Split - Blatine Škrape - 1 Split - Blatine Škrape - 1 Split - Blatine Škrape - 1 Split - Blatine Škrape - 1

Split - Blatine Škrape - 2
Split - Blatine Škrape - 2 Split - Blatine Škrape - 2 Split - Blatine Škrape - 2 Split - Blatine Škrape - 2 Split - Blatine Škrape - 2 Split - Blatine Škrape - 2 Split - Blatine Škrape - 2

Hvar
Hvar Hvar Hvar Hvar Hvar Hvar Hvar Hvar

Osijek
Osijek Osijek Osijek

Pučišća
Pučišća Pučišća Pučišća Pučišća Pučišća Pučišća Pučišća Pučišća Pučišća Pučišća Pučišća Pučišća Pučišća Pučišća Pučišća

Split
Split Split Split Split Split

Tivat
Tivat Tivat Tivat Tivat Tivat Tivat Tivat Tivat Tivat Tivat Tivat Tivat Tivat Tivat Tivat Tivat Tivat Tivat

Kontakt
tel: 021/824-870 | fax: 021/824-561 | e-mail: eurotim@eurotim.hr, pogonsinj@eurotim.hr
 
EU Strukturni fondovi EU Strukturni fondovi
Metso transporteri i trake   rapisarda cijevi   Strojna obrada
ISO 9001 standard
© 2003 Eurotim d.o.o. , Dubrovacka 51, 21000 Split, Croatia | OIB: 41511343191 | EORI CERTIFICATE HR41511343191
tel: +385 (0)21/382-438 | fax: +385 (0)21/382-439 | E-mail: eurotim@eurotim.hr

Web design by VinisWEB

Eurotim xhtml validator    css validator